• Innkalling til årsmøtet

  Til medlemmene i Bøler Basket (Oslo, 25. februar 2021)
  Innkalling til årsmøte i Bøler Basket 2021
  Styret innkaller herved til årsmøte i Bøler Basket
  Årsmøtet avholdes digitalt 24. mars kl. 19.00.
  Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 9. mars til kontakt@bolerbasket.no.
  Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.bolerbasket.no.
  For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Bøler Basket i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Bøler Basket. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.
  For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Bøler Baskets vedtekter. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Bøler Basket kontaktes på kontakt@bolerbasket.no.
  Velkommen til årsmøte!
  Med vennlig hilsen
  styret

  http://bolerbasket.no/wp-content/uploads/innkalling2021.docx

 • Vinterferiebasket 2021
  Påmelding til kontakt@bolerbasket.no
 • Bøler Sommerbasket 2021

  Vi arrangerer for 13. året på rad basketskole for gutter/jenter født 2006 til 2014 i Bøler flerbrukshall.
  Det blir fort fullt, så det er lurt å være tidlig ute med påmelding!
  Vi planlegger for 60 deltakere, men øker eller minker antallet deltakere hvis reglene fra myndighetene tilsier det.
  Uke 25: 21. – 25. juni. Tid: 09:00 – 15:00 (hallen åpner kl 08:15).
  Pris: kr 1400,-

  https://www.sendregning.no/arrangement/167422

 • Årsmøte 24. mars kl. 19.00

  Sett av datoen nå!

 • Er du gutt født 2010–2013 og har lyst til å lære å spille basketball?

  De som er født 2010-2011 trener:
  Mandager på Ulsrud vgs. 16.00-17.30
  Torsdager i Bølerhallen 16.00-17.00

  De som er født 2012-2013 trener:
  Torsdager på Ulsrud vgs. 17.30-19.00

  Nye spillere trener gratis ut året!
  E-post: kontakt@bolerbasket.no

Nyhetsarkiv