Dugnader

For å holde treningsavgifter og medlemskontingenter lave er vi avhengig av at medlemmer/foresatte i klubben bidrar i klubbens dugnader.  

I Bøler Basket har vi to dugnader som skaper inntekter til klubben: hallvakter og kioskvakter. Disse fordeles først mellom lagene ut fra antall spillere. Lagleder fordeler så vaktene videre på den enkelte spiller eller foresatte. Vanligvis er det 3-4 vakter per spiller i løpet av en sesong.

Videre må klubben stille med sekretariat når vi har hjemmekamper. Disse fordeles også likt mellom lagene, og deretter på enkeltpersoner i laget.

Hvert lag har i tillegg anledning til å skaffe inntekter til lagene gjennom kransekakedugnaden på høsten, kakelotterier på Bøler Senter, dugnader under Tons of Rock eller annen aktivitet på lagene. Disse inntektene går utelukkende til lagene. Nærmere informasjon om kransekakedugnaden blir gitt på høsten. Kakelotteriene organiseres av kakelotteriansvarlig.

Som en foreldredrevet klubb må hvert lag i tillegg stille med personer til ulike verv i klubben — styret, ulike komiteer eller som ansvarlig. Årsmøtet i Bøler Basket har vedtatt at styremedlemmer og andre nøkkelpersoner bør fritas fra vakter, og det henstilles til at en slik praksis innføres i lagene.

Klubben har som mål at dugnadsarbeidet fordeles likt mellom lag, spillere og foresatte!