Forespørsel om innmelding

Fyll inn skjemaet nedenfor dersom du ønsker å melde inn en spiller i Bøler basket. Eller du kan laste ned innmeldingsskjemaet og sende utfylt skjema til kontakt@bolerbasket.no.

Før du melder deg inn kan du kontakte lagleder for å avtale en prøvetime. Vi gjør oppmerksom på at enkelte lag har stor pågang og kan operere med venteliste.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Kjønn