Varsling i idretten

Bøler basket ønsker å være en trygg arena for alle våre spillere, foresatte, trenere, tillitsvalgte og medlemmer. Det er viktig om du har opplevd eller vært vitne til hendelser, handlinger eller oppførsel som du tenker bryter med våre regler, at du sier fra om dette. I Bøler basket tar vi alle varsler om kritikkverdige forhold på alvor.

Når et varsel kommer til oss, vil det være styreleder som mottar varselet. Dersom du har spørsmål  om varlingssaker, eller du er usikker på om det du sitter inne med faktisk er et varsel, kan du kontakte styreleder direkte på mail, så vil du få hjelp med veien videre. 

Om du har spørsmål om varsling eller håndtering av varsler, ta gjerne kontakt med vår daglig leder.

Ønsker du å varsle om kritikk verdige forhold – Trykk her
Ønsker du hjelpe en som vil varsle – Trykk her
Ønsker du hjelp til å håndtere ett varsel – Trykk her

Er du usikker på hva man kan og burde varsle om kan du lese mer om dette ved å Trykke her

Forøvrig finner du masse nyttig informasjon om hva som er greit og ikke i norsk idrett ved å trykke HER