Åpen Hall

Åpen Hall i Bøler Flerbrukshall er et tiltak satt igang av Bøler Basket, med støtte fra Oslo Idrettskrets. Dette er organisert som et lavterskeltilbud rettet mot uorganisert ungdom i bydelen, i alderen 13-19 år.

Åpen Hall er et tilbud i perioden fra begynnelsen av januar til slutten av april, og fra begynnelsen av september til midten av desember. Hver fredag fra kl. 20.00-22.00 har ungdommen mulighet til å drive med forskjellige aktiviteter som bordtennis, fussball, innebandy, basketball og diverse spill.

Tilbudet er selvsagt gratis.

Instruktørene på Åpen Hall er eldre ungdommer som spiller i Bøler Basket.