Retningslinjer for økonomisk støtte i Bøler basket

 Sist endret av styret 6. mars 2023

 1. Støtte som klubben yter uten søknad:
  • Påmeldingsgebyrer til:
   • Seriespill
   • NM
   • EB og EBC i regi av Region Øst
   • Lagavgifter for deltagelse på cuper i inn- og utland (maks 5000,-)
  • Trener og dommerkurs i regi av Region Øst eller NBBF
  • Reisestøtte for trenere ihht. avtalefestet trenerkontrakt
 1. Støtte som klubben yter med søknad:
  • Landslagsdeltagelse og regionale samlinger (unntatt SPU), inkludert talentsamling: Begrunnet søknad basert på behov sendes til daglig leder, som sammen med klubbens kasserer gis fullmakt til å utbetale. Veiledende er at klubben kan støtte inntil kr 1500 per spiller per år gitt at klubbens andel ikke overstiger 50 % av utgiftene. Familier med lav betalingsevne kan søke om pengestøtte for hele beløpet forsamlingene. Utbetaling forutsetter forpliktelser i form av
   • deltagelse på ordinære dugnader og
   • å stille opp som instruktør e.l. for å gi tilbake til klubben.
  • Lag kan få støtte til lagavgift og reise for deltagelse i prestisjeturnering som Scania, maks kr 3000 per år.
  • Lag kan søke støtte til utstyr og andre utgifter som dommerhonorarer for vennskapskamper maks kr. 2000 per år.

For søknad om økonomisk støtte, benytt søknadsskjema.