Sportslig plan

DEL 1 – Introduksjon

Ved å benytte seg av denne stigen vil og tror vi at om noen år vil vi se at basisferdighetene til Bøler basket spillere har blitt bedre. Vi har tatt utgangspunkt i boka: Basketball Skills and drills, skrevet av blant annet Jerry Krause. Her tar de for seg, hva de mener er viktig av basisferdighetene fra 6- 18 år.

Vi anbefaler også å sette seg inn i ferdighetsmerkene til NBBF, og bruke de som bakgrunn for å legge opp treningene til riktig nivå på hver spiller.

Det å ha goal for treningen og å finne den røde tråden er noe enn hver trener leter etter i en periode av karrieren sin. Vi håper og tror at med denne ferdighetsstigen, så vil trenerne bli mer trygge til å formilde hva målet for treningen og øvelsen er.

Gode basisferdigheter er viktig å ha uansett idrett, og med denne ferdighetsstigen for alderen 7-12 år, så håper vi at vi skal inspirere både trenere og spillere til å øve mye på punktene for å bli gode basketballspillere. Vi anbefaler max 15 spillere på hvert lag, slik at oppfølgingen til hver enkel spiller blir best mulig, og vi får sett alle. Unngå kø ordninger i øvelsene, få spillerne til å ha mest mulig ballkontakt og spill mest mulig 3 mot 3 på en kurv.

Med trygge trenere som vet øvelsen de skal lære bort, vil øke kvaliteten på formidlingen ut til spillerne. Tydelig trener er det beste en kan ha, og er DU trygg på oppgavene dine, så vil spillerne blir trygge og trivsel vil øke.

Ta steg for steg, og gå gjerne tilbake på stigen for å sjekke hva de husker og kan. Gjentakelser der spillerne gjenkjenner driller og øvelser vil øke tryggheten til spillerne.  Med trygghet og trivsel vil garantert ferdighetene øke, og da har du et godt utgangspunkt for å lage et godt basketlag i et høyere aldersnivå.

Med visjonen TRYGGHET, TRIVSEL OG FERDIGHET så håper vi at vi skal klare å formidle noe som vi alle mener: Basketball er gøy!

DEL 2 – Krav

Denne delen forklarer kort og greit hvilke krav som stilles til de ulike partene som har innflytelse på kvaliteten under trening/kamp. I denne delen forklares også kravene klubben stiller om dugnadsarbeid. Forskjellige trenere har selvfølgelig ulike syn på hvilke krav som gjelder, men Bøler Basket mener at dette er minimumskrav som skal oppfylles uansett nivå.

2.1 – Trenere
 • Treningsplan: vite hva man skal gjøre, og hvorfor man gjør det.
 • Uniform: Bøler-overdel og innesko.
 • Oppmøte: minst 10 minutter før trening.
 • Utstyr: fløyte, klokke, førstehjelpsutstyr, treningsperm og vester.
 • Disiplin: Lære spillerne at de skal holde ball og lytte når trener snakker (ikke snakke sammen); lære barna 5.4.3.2.1 regelen (at alle skal komme til midten og være stille på den angitte tiden).
2.2 – Spillere
 • Oppmøte: minst 10 minutter før trening.
 • Utstyr: shorts/ tights, sko, ball og vannflaske.
 • Fravær: gi beskjed om fravær tidligst mulig (senest 1 time før trening starter).
 • Respekt: Respekter hverandre og treneren din; laget kommer alltid først.
 • Dommer: Dommeren har ALLTID rett, selv når de tar feil.
2.3 – Foreldre
 • Hjelp ungen(e) sin(e) å følge kravene i 2.
 • Forholde seg til foreldrevettreglene.
 • Stille opp på foreldremøter.
 • Stille opp på kamper.
 • Hjelpe trener/lagleder.
 • Verv: Lagleder, assistent trener, hjelp under kamper og dugnadsansvarlig. Alle disse må være fulgt opp av foreldre (helst også en vara).
2.4 – Hall/utstyr
 • Ball til alle
 • Pumpe
 • Kurver
 • Kjegler, både høye og lave
 • Stiger
 • Anbefales å ha dribblebriller (slik at man kan jobbe med dribling uten å kunne se ballen)
 2.5 – Treningstid
 • 2 treninger i uka.
 • Minimum én time halltid per treningsøkt.
 • Anbefaler å få til ekstraøkter før/etter trening på 30 minutter med basistrening. Dette kan foregå ute, i garderoben eller gangen.
2.6 – Kamper
 • Kampvarighet EB: Perioder på 6×5 minutter
 • Spilletid per spiller: EB regler, den som spiller mest kan ikke spille mer enn en periode mer enn den som spiller minst.
 • Spilletid i 4×10: Filosofien i Bøler er at de som kommer på trening mest er de som blir prioritert mest mtp spilletid.
2.7 – Alder 13-14
 • Deling av lag: Når et lag er MER enn 16 spillere kan man velge å melde opp to lag i serien (f.eks. Bøler Gul og Bøler Blå) Dette forutsetter at det er felles trening med disse lagene.
 • Spille opp i aldersklasse: Spillere som har ferdigheter eller fysiske forutsetninger kan ha muligheten til å spille opp til et eldre lag (Den nærmeste alderen som blir en utfordring, dette er treneren til spilleren som kan foreslå).
 • Alle regler om oppførsel og disiplin gjelder på ALLE lagene i klubben.
2.8 – Alder 15+
 • Topping av lag: Regelen om oppmøte på trening mtp. å spille kamp hjelper fortsatt. Det er treneren sin oppgave å forklare fra denne alderen at spilletid avhenger av; oppmøte på trening, innsats og ferdigheter. I den rekkefølgen!
 • Deling av lag: Når et lag er MER enn 16 spillere og nivå/ambisjonene forskjellen er stor kan man dele laget, så lenge man har en trener til begge lag. Denne delingen må da gå etter ambisjonene til spillerne mtp, hvor mange treninger i uka de er interessert i å ha, om de vil spille i en alder serie opp for å få mer motstand, IKKE bare ferdigheter som disse spillerne har på dette tidspunktet.
 • Alle regler om oppførsel og disiplin gjelder på ALLE lagene i klubben.
 • Treningsavgift skal ha blitt betalt innen tiden ellers kan man ikke spille eller trene.
 • Dugnader/sekretariatvakt/hallvakt: Bøler drives av frivillighet og dugnadsånd.

 

DEL 3 – Ferdighetsstigen

I denne delen er det listet opp alle ferdigheter og aktiviteter som spillere fra 7 til 9 år må ha vært igjennom. Det er anbefalt at trenere jevnlig leser igjennom ferdighetsstigen for å unngå at noe ikke blir gjennomgått. Det er også sterkt anbefalt å benytte faktorskjemaene i appendix A nettopp til dette formålet.

3.1 – Fotarbeid

Balanse er noe av det viktigste en bør ha for å utøve basketball. Mange gjentagelser med fotarbeid er viktig og en kan ikke gjenta dette for få ganger.

3.2 – Ballbehandling

Det å kunne sprette ballen er en grunnleggende ferdighet for å komme nærmere kurven, så dette bør prioriteres høyt i tidlig alder. Ha fokus på å øke hastigheten når de blir tryggere med ballen. Viktig å få opp hurtigheten med ball.

3.3 – Skyting

Albue, hake, øye. Viktig med trippel trussel og vise god skuddteknikk med å følge armen gjennom hele skuddet.

3.4 – Angrep/lagspill

3.5 – Forsvar

Jobbe hardt og fort med fotarbeidet i forsvaret. I tidlig alder er det viktig å øve på å klare seg selv i forsvar!

3.6 – Returtaging

Viktig å øve på å hoppe høyt å fange ballen i lufta!

3.7 – Basket regler

 

DEL 4 – Ferdighetsstigen 10- 12 år

I denne delen er det listet opp alle ferdigheter og aktiviteter som spillere fra 10-12år må ha vært igjennom.

4.1 – Fotarbeid

4.2 – Ballbehandling

4.3 – Skyting

4.4 – Lagspill

4.5 – Forsvar

4.6 – Returtaging

Veldig viktig faktor som trenes for lite på, så den nevnes her og!

4.7 – Styrke/ hurtighet

Spillerne bør i denne alderen trene styrke med egen kroppsvekt. Det å øve på vendinger med hurtighet bør en ha tidligst mulig.

4.8 – Basket regler

Last ned: Bøler Basket sportsplan