Vel gjennomført sommerbasket!

fellesbilde

110 unge baskethelter fra 7 til 15 år var innom oss denne uka.
Deltagere var fra 9 forskjellige klubber.
Våre flinke, unge, entusiastiske og varme instruktører storkoste seg i hallen denne uka, og vi håper alle 110 spillerne gjorde det også.
Det har vært fokus på at basket skal være GØY!
G runleggende ferdigheter
Ø ve
Y te

Takk til alle som deltok og håper dere alle får en flott sommer.
Vi ses i hallene til høsten.

Hilsen Bøler Basket

Her er link til Nordstrand Blad , som  har skrevet om Sommerbasket på Bøler. Arikkelen krever abbonoment.