Søknad om økonomisk støtte

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Navn på mottaker av den økonomiske støtten. Hvis flere lag eller personer, spesifiser hvilke lag eller personer.
Navn på person som kan kontaktes for spørsmål og svar på søknaden.
Navn på cup, turnering, kurs mv.
F.eks. påmeldingsgebyr, kursavgift, reisestøtte, utstyr mv. Sjekk formål i regelverket for økonomisk støtte.
Samlet søknadsbeløp.
Eventuell spesifikasjon av beløp dersom søknadsbeløpet består av flere formål.
Jeg bekrefter at jeg vil sende inn følgende vedlegg til kontakt@bolerbasket.no:
Kvitteringer og annen dokumentasjon sendes til kontakt@bolerbasket.no. Referer til søknaden i eposten.
Skriv inn dato og navn på vedkommende som har skrevet søknaden.