Innkalling til årsmøte i Bøler Basket

Tid/sted: Onsdag 1. februar, 2012, kl 1900 i Bøler Flerbrukshall

1. Åpning

 • godkjenning av innkalling
 • valg av ordstyrer
 • valg av referent
 • valg av to til å undertegne årsmøteprotokoll

 

 1. Beretning.
 2. Regnskap
 3. Valg av styremedlemmer. Tre styremedlemmer er på valg
 4. Valg av 2 revisor
 5. Innkommende forslag
 • Økning av kontigent
 1. Avslutning

 

Frist for innkommende forslag er 10 januar til leder nina.midtbruket@getmail.no

Vi hadde satt stor pris på tilbakemelding om hvem som kommer på årsmøtet.

 

Hilsen

 

Styret i Bøler Basket

 

Legg igjen en kommentar