Innkalling til årsmøte i Bøler Basket, Mandag 31. januar, kl. 1900, i Bøler Flerbrukshall

 • Åpning
  • godkjenning av innkalling
  • valg av ordstyrer
  • valg av referent
  • valg av to til å undertegne årsmøteprotokoll
 • Beretning.
 • Regnskap
 • Valg av nytt styre.
  • styreleder og ett styremedlem er på valg
 • Valg av 2 revisor
 • Innkommende forslag
 • Avslutning

  Frist for innkommende forslag er 4 januar til leder nina.midtbruket@getmail.no

  Legg igjen en kommentar