Økonomisk støtte til lag og spillere

Alle lag i Bøler Basket kan søke om økonomisk støtte fra klubben i henhold til regelverket for økonomisk støtte vedtatt av styret. For søknad om økonomisk støtte under pkt. 2 i regelverket, benytt søknadsskjema.

Regelverk for økonomisk støtte i Bøler basket

 Sist endret av styret 17. oktober 2023

 1. Støtte som klubben yter uten søknad:
  • Påmeldingsgebyrer til:
   • Seriespill
   • NM
   • EB og EBC i regi av Region Øst
   • Øvrige cuper i inn- og utland (inntil kr. 5000 per sesong)
  • Trener og dommerkurs i regi av Region Øst eller NBBF
  • Reisestøtte for trenere ihht. avtalefestet trenerkontrakt
 1. Støtte som klubben yter med søknad:
  • Landslagsdeltagelse og regionale samlinger (unntatt SPU), inkludert talentsamling: Begrunnet søknad basert på behov sendes til daglig leder, som sammen med klubbens kasserer gis fullmakt til å utbetale. Veiledende er at klubben kan støtte inntil kr 1500 per spiller per år gitt at klubbens andel ikke overstiger 50 % av utgiftene. Familier med lav betalingsevne kan søke om økonomisk støtte for hele beløpet til samlingene. Utbetaling forutsetter forpliktelser i form av
   • deltagelse på ordinære dugnader og
   • å stille opp som instruktør e.l. for å gi tilbake til klubben.
  • Lag kan få støtte til reise for deltagelse i prestisjeturnering som Scania og EYBL, inntil kr. 3000 per sesong.
  • Lag kan få støtte til utstyr og andre utgifter som dommerhonorarer for vennskapskamper inntil kr. 2000 per sesong.