Ledige oppgaver i Bøler Basket – er du vår neste frivillige?

kidball

Bøler Basket er tuftet på frivillighet og dugnad i alle ledd. Og vi har heldigvis mange ildsjeler som gjør en helt uvurderlig innsats slik at vi kan opprettholde det tilbudet vi gir til barn og unge. Nå trenger disse ildsjelene litt hjelp og det er to oppgaver vi trenger å få dekket opp: 1) medlem i kioskgruppa, og 2)kasserer/ økonomiansvarlig

Medlem i kioskgruppa

Kioskgruppa består i dag av Per Inge Øye Hansen og Nina Moe.  De fortsetter begge, men trenger hjelp fra en tredje person. Oppgaven består primært i å handle inn til kiosken og levere flasker til pant.

 

Kasserer/økonomiansvarlig

Linn Soltvedt (styreleder) og Erik Krognes (styremedlem) har de to siste årene håndtert løpende kassereroppgaver, bokføring og årsregnskap. Linn trer nå ut av styret og vi trenger derfor å få inn noen som kan hjelpe til med disse oppgavene. Vi trenger helst en person med regnskapsfaglig kompetanse.

Hva kan vi tilby tilbake? Ingenting annet en givende oppgave og den gode følelsen av å bidra til noe som er litt større enn en selv. Og det er ikke så rent lite…. Dersom du er den vi trenger eller du vet om noen som kan passe: rop ut! Er du nysgjerrig og lurer på noe så kontakt Erik Krognes (41478228 eller erik-andreas.krognes@telenor.com)