Innkalling til årsmøte onsdag 30. mars, kl. 19.00

Medlemmer i Bøler Basket innkalles herved til årsmøte onsdag 30. mars kl.19.00 i Bølerhallen.

Agenda:

1) Godkjenning av innkalling

2) Årsrapport

3) Regnskap

4) Valg

5) Innkommede forslag

Sakspapirer vil være tilgjengelig en uke før. Forslag til årsmøtet må være innlevert skriftlig til styret innen 15. mars

Mvh Styret