Velkommen til tidenes første digitale årsmøte i Bøler Basket tirsdag 26. mai kl. 19:00!                

Pålogging via https://telenor.vijucloud.com/meet/15135260

Guest pin: 1331

Det blir mulig å delta på video for de som ønsker det. Styreleder vil innledningsvis informere om hvordan vi i praksis vil gjennomføre møtet inkl. info om stemmegivning osv.

Hilsen Styret!

Fra 18. mai åpnes det for trening i Bølerhallen igjen. Det blir egne treningstider fram til sommeren og det er viktig at smittevernreglene følges.

Viser til tidligere informasjon om utsatt årsmøte som følge av Covid-19. Styret i Bøler Basket innkaller herved til digitalt årsmøte tirsdag 26. mai kl 19.

Styret ber om at saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 14 dager før. Saker som ønskes tatt opp kan sendes til nestleder.bolerbasket@klubbkontor.no

Saksliste og årsmøtedokumenter vil gjøres tilgjengelig senest en uke før årsmøtet.

Alle i og rundt Bøler Basket er velkommen til å delta på årsmøte og være med på diskusjonen, men det er kun betalende medlemmer som har stemmerett.

Praktisk info: vi kommer tilbake med informasjon om hvilken digital løsning vi velger å bruke på årsmøtet og øvrig praktisk info rundt dette.

Vel møtt!

Idrettsforbundet har utvidet fristen for å avholde årsmøte til 15. juni, og vi utsetter derfor årsmøtet og kommer tilbake med dato etterhvert.