Helga 5.-6. september er det regionale landslagssamlinger i Oslo og Bergen for U16 og U18. Disse samlingene er en sentral del av grunnlaget for å plukke ut landslagene for den kommende sesongen. Vi er stolte av å fortelle at Frida, Etienne og Trym er plukket ut til å delta på arrangementet. Alle tre har vært Bølerspillere i mange år. Frida spilte i fjor på Jenter 19-lag på Bøler og BLNO-laget til Høybråten, og Etienne og Trym er sentrale spillere på Bøler Baskets Gutter 05-lag. Vi ønsker dere lykke til!

Fra venstre: Leder Kjersti Rimstad, nestleder Erik Krognes, kasserer Isaac Abraham, styremedlem Linn Soltvedt, styremedlem Morten Lund, styremedlem Bjørn Mundgjel og styremedlem Jones Heen.

Dette er det nye styret i Bøler Basket som ble valgt på årsmøtet 26. mai. Vår nye leder Kjersti Rimstad er presentert under her. I tillegg er Isaac Abraham vår nye kasserer og Bjørn Mundgjel vår nye «jenteansvarlig». 4 av styremedlemmene fortsetter fra tidligere - Linn Soltvedt går fra lederverv til sportslig utvalg. Alf Resmann går ut av styret - takk til han for flott innsats som kasserer.

-Gratulerer som ny leder i Bøler Basket, Kjersti Rimstad! Hvem er du og hvordan var det du kom i kontakt med Bøler Basket?
Takk. Benytter anledningen til å takke for tilliten fra valgkomitéen og klubben. Jeg har to gutter på 9 og 12 og jobber som lege på Kvinneklinikken AHUS. Jeg er opprinnelig fra Stovner, har for det meste bodd i Oslo og flytta til Bøler i 2009. Jeg dreiv med jazzballett og speiding som ung. Har m.a.o. ikke basket erfaring selv, men er i full gang med opplæring både i klubbdrift og basket. Guttene våre startet begge i Bøler Basket høsten 2018. Jeg ble lagleder for G10 høsten 2019, og mannen min hjelper til med  Bøler kiosken. Vi har m.a.o. blitt en basket familie.

-Vi regner med at Valgkomiteen var tett på for å overtale deg til å ta vervet som leder, men hva var det som gjorde at du fant ut at du skulle slå til på det strålende tilbudet?
For det første er det fint å bidra i en klubb som barna trives i, uansett hvilken rolle man har. Jeg bli lett engasjert og har lett for å si ja, så det tenker jeg valgkomiteen har lagt merke til. Hele familien opplever at vi blir tatt godt i mot i klubben. Som gammel speider synes jeg det er spennende å være med i barne- og ungdoms arbeid, og som lege er jeg opptatt av folkehelse generelt. Der er barne- og ungdomsidrett viktig. Jeg er opptatt av å få til at alle skal med- noe som er slagord i klubben. Bøler Basket skal passe både for de som trenger et miljø og et sted å trene, óg de som ønsker å nå langt innen basket. Ikke alltid like lett å kombinere, men spennende å jobbe med. Heldigvis er det flinke folk fra det tidligere styret som blir med videre, noe som er en viktig årsak til at jeg valgte å si ja til lederjobben som relativt fersk i klubben. 

-Pga. Korona-situasjonen så ble jo årets årsmøtet utsatt til slutten av mai, sånn sett så er du jo helt i starten på lederjobben. Nå er heldigvis Bøler Basket velsignet med ganske mange ildsjeler, som er aktive på sine områder, enten de enkelte lagene eller forskjellige oppgaver i klubben. Føler du at du begynner å få litt oversikt over hva som skjer i klubben på de forskjellige områdene?
Ja, jeg har ihvertfall rukket å få inntrykk av en del områder. Det er stor aktivitet i klubben vår, også opp mot og i sommerferien. Korona regler rundt Sommerbasket ble f.eks. avgjort kort tid før oppstart. Da er det flott å se at både trenere og frivillige stiller opp, selv med raske regelendringer.
 
-Har du gjort deg opp noen tanker om hva du vil prioritere å gjøre selv som leder i klubben?
I starten vil jeg bruke mest tid til å bli kjent med de oppgavene styret har. Generelt tenker jeg å prøve å være tilgjengelig- både for styret og klubben. Det er spillerne og trenerne med deres familier som kjenner best hva klubben er god på, og hva vi bør jobbe med. For å få til gode og varige endringer i klubben må alle være med. 

-Har du noen oppfordring å komme med tilslutt?
Ta kontakt med oss i styret hvis dere har spørsmål, ris eller ros. Flott at mange engasjerer seg i klubben, det er alltid rom for flere! 

Velkommen til tidenes første digitale årsmøte i Bøler Basket tirsdag 26. mai kl. 19:00!                

Pålogging via https://telenor.vijucloud.com/meet/15135260

Guest pin: 1331

Det blir mulig å delta på video for de som ønsker det. Styreleder vil innledningsvis informere om hvordan vi i praksis vil gjennomføre møtet inkl. info om stemmegivning osv.

Hilsen Styret!