Velkommen til årsmøte, onsdag 30. mars kl. 19.00, i Bølerhallen.

DAGSORDEN

  1. Åpning av årsmøtet, inkl. valg av møteleder og referent, samt godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Styrets årsberetning for 2015
  3. Regnskap for 2015
  4. Evt. saker til behandling*
  5. Budsjett for sesongen 2016
  6. Valg av styre, revisor og valgkomité
  • Linn Soltvedt, Øyvind Kjus og Erik Herlofsen ønsker ikke gjenvalg
  • Petter Haagenrud og Erik Krognes er på valg
  • Ingar Slette er ikke på valg
  • Av nye kandidater er Alf Erik Resmann og Torunn Pettersen foreslått og har sagt seg villig til å stille. Valgkomitèen jobber med flere kandidater.

*) Styret har ikke mottatt forslag om saker til behandling.

ÅRSMØTEDOKUMENTER:

Årsberetning 2015 

Resultatrapport

Balanserapport