Presentasjon av Bøler Baskets styre

Øverst fra venstre – leder, nestleder og kasserer:
Linn Soltvedt, Erik Krognes, Alf Resmann.
Nederst fra venstre – styremedlemmer:
Jones Heen, Morten Lund, Kathrine Pedersen.

De fleste i styret er godt kjent for Bøler Baskets medlemmer allerede, men to nye i styret i år er Morten Lund og Kathrine Pedersen.

Kathrine skal ha spesielt ansvar for vår satsing på jenter og har en datter som er spiller og trener i klubben. Hun har spilt basket selv og jobber til daglig som grafisk designer.

Morten er allerede kjent av mange som aktiv forelder på G01-laget. Han skal ha spesielt ansvar for alt som har med hallen og halldrift å gjøre (ikke hallvakter).