Nytt styre i Bøler Basket etter årsmøtet.

Årsmøtet i klubben 30. mars valgt nytt styre. Det nye styret er;

Leder:                               Erik Krognes (foresatt G04 og G08)

Styremedlem:                  Petter Haagenrud (foresatt G01)

Styremedlem:                  Jones Heen (spiller G99)

Styremedlem:                  Torunn Pettersen (foresatt G99)

Styremedlem:                  Alf Erik Resmann (foresatt G04)

Styremedlem:                  Ingar Slette (foresatt J04)

Kontaktinfo for styrerepresentantene finner du på denne siden.

I tillegg ble Eivind Grytnes valgt til revisor og Linn Soltvedt valgkomitè.