Kort oppsummering fra Årsmøtet

Årsmøte i Bøler Basket ble avholdt mandag 05.03. Det var ikke meldt inn noen saker på forhånd. Økonomi og årsberetning ble gjennomgått, og en videreføring av eksisterende nivå av medlemskontingent og treningsavgift ble vedtatt. Se ellers mer info i vedlagte referat. Det ble avholdt valg og nytt styre består nå av:

Linn Soltvedt – leder

Erik Krognes – nestleder

Alf Erik Resmann – kasserer

Petter Haagenrud – styremedlem

Marius Haugerud – styremedlem

Jones Heen – styremedlem

Ut av styret gikk Torunn Pettersen, Joel Berhe og Odd Erling Tessand. Vi takker for innsatsen! Med det nye styret er vi sikret god kontinuitet i drift og styre av Bøler Basket den neste perioden. At tidligere styreleder Linn Soltvedt gjør comeback er spesielt gledelig. Det nye styret vil jobbe aktivt for å få på plass en daglig leder i klubben, noe som vil styrke daglig drift betydelig.

ReferatÅrsmøteBølerBasket05Mars2018(1)

sportber2018