Innkalling til årsmøtet

Til medlemmene i Bøler Basket (Oslo, 25. februar 2021)
Innkalling til årsmøte i Bøler Basket 2021
Styret innkaller herved til årsmøte i Bøler Basket
Årsmøtet avholdes digitalt 24. mars kl. 19.00.
Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 9. mars til kontakt@bolerbasket.no.
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.bolerbasket.no.
For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Bøler Basket i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Bøler Basket. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.
For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Bøler Baskets vedtekter. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Bøler Basket kontaktes på kontakt@bolerbasket.no.
Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
styret

https://usercontent.one/wp/bolerbasket.no/wp-content/uploads/innkalling2021.docx