Innkalling til årsmøte i Bøler Basket, mandag 5. mars kl. 18.00

Til medlemmene i Bøler Basket

Oslo 15.01.18

Innkalling til årsmøte i Bøler Basket

Styret innkaller herved til årsmøte i Bøler Basket.

Årsmøtet avholdes mandag 05.03.17 kl. 18:00 på rommet innenfor skolekjøkkenet i Bølerhallen.

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 20.02.17 til erik-andreas.krognes@telenor.com.

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på Bøler Baskets hjemmeside.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret Bøler Basket