Innkalling til årsmøte i Bøler Basket, mandag 2. mars, kl.19.00, Bølerhallen

DAGSORDEN

1.   Åpning av årsmøtet, inkl. valg av møteleder og referent, samt godkjenning av innkalling og dagsorden

3.   Styrets årsberetning for 2014

4.   Regnskap for 2014

5.   Saker til behandling

– Vedtekter

– Retningslinjer økonomisk støtte

– Visjon og motto

– Forslag om godtgjørelse til tillitsvalgte

6.   Fastsettelse av kontingenter for sesongen 2015/2016

7.   Budsjett for sesongen 2015/2016

8.   Valg av styre, revisor og valgkomité

 

Årsmøtedokumenter;  beretning, regnskap, forslag etc., kan lastes ned her.

 

Legg igjen en kommentar