Innkalling til årsmøte i Bøler Basket, mandag 13. mars kl.18.00

Styret innkaller herved medlemmene til årsmøte i Bøler Basket

Årsmøtet avholdes mandag 13.mars 2017 kl. 18:00 på rommet innenfor skolekjøkkenet i Bølerhallen. Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 27.02.17 til erik-andreas.krognes@telenor.com. Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på Bøler Baskets hjemmeside.

 For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

 Velkommen til årsmøte!

 Med vennlig hilsen Styret i Bøler Basket