Første runde av årsmøtepapirer er klare.

Det er ikke registrert noen innkommende forslag i forkant av årsmøtet. Forslagsfristen var 20. februar.

Sportslig beretning, økonomiske rapporter og innstilling fra valgkomiteen vil bli lagt ut så raskt det er klart.

Disse sakspapirene foreligger nå:

Saksliste årsmøte 2018
Årsmøte Bøler Basket 2018- forretningsorden(1)
Årsberetning 2017(5)
Treningsavgift 2018 – forslag
Styrets innstilling til ny valgkomité 2018

Sakspapirene kan lastes ned her.