Ett nytt ansikt i styret


Fra venstre: Leder Kjersti Rimstad, nestleder Erik Krognes, kasserer Gunnar Sollid, styremedlem Linn Soltvedt (leder av sportslig utvalg), styremedlem Morten Lund (halldrift) og styremedlem Bjørn Mundgjel (jenteansvarlig).

Dette er det nye styret som ble valgt på årsmøtet 24. mars 2021. Isaac Abraham og Jones Heen går ut av styret – tusen takk for innsatsen! Ny kasserer er Gunnar Sollid.