Er du opptatt av jentebasket? Delta i denne spørreundersøkelsen!

Norges Basketballforbund( NBBF) har nedsatt et jenteutvalg som denne sesongen skal analysere dagens situasjon for jenter i norsk basket og komme med forslag til tiltak under Minitinget 20.-21. mai. Jenteutvalget skal utrede og analysere tilbudet til jenter- og kvinner sett under ett, både hva gjelder rekrutteringstiltak, konkurransetilbud og toppidrettstilbud.

Noen spørsmål er obligatoriske for alle. Noen spørsmål kan dere velge om dere ønsker å svare på, avhengig av hva du oppfatter som relevante spørsmål i for vår klubb. Man må altså ikke svare på alt.

Jo flere som deltar i denne spørreundersøkelsen jo bedre blir grunnlaget for Jenteutvalget, så de kan legge fram gode forslag for Minitinget i NBBF. Så dersom du er interessert i å styrke arbeidet for basket for jenter og kvinner i Norge, så ta deg tid til å delta i denne undersøkelsen. Det tar deg ca. 10 minutter, og du er helt anonym. Link til undersøkelsen finner du her.