Ekstraordinært årsmøte 21.10. kl. 20

Til medlemmene i Bøler Basket

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Bøler Basket 2021

Styret innkaller herved til ekstraordinært årsmøte i Bøler Basket.

Årsmøtet avholdes i Bølerhallen torsdag 21.10.21, kl 20.00.

Saken som skal behandles på årsmøtet er valg av nye styremedlemmer pga at flere fra det nåværende styret har måttet trekke seg på grunn av sykdom og mangel på arbeidskapasitet.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Bøler Basket i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Bøler Basket. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Bøler Baskets vedtekter. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Bøler Basket kontaktes på kontakt@bolerbasket.no.

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
styret