Digitalt årsmøte tirsdag 26. mai

Viser til tidligere informasjon om utsatt årsmøte som følge av Covid-19. Styret i Bøler Basket innkaller herved til digitalt årsmøte tirsdag 26. mai kl 19.

Styret ber om at saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 14 dager før. Saker som ønskes tatt opp kan sendes til nestleder.bolerbasket@klubbkontor.no

Saksliste og årsmøtedokumenter vil gjøres tilgjengelig senest en uke før årsmøtet.

Alle i og rundt Bøler Basket er velkommen til å delta på årsmøte og være med på diskusjonen, men det er kun betalende medlemmer som har stemmerett.

Praktisk info: vi kommer tilbake med informasjon om hvilken digital løsning vi velger å bruke på årsmøtet og øvrig praktisk info rundt dette.

Vel møtt!