Bøler Basket søker daglig leder i 20 % stilling

Bøler Basket ble startet i 1996 og er en foreldredrevet og dugnadsbasert klubb. Bøler Basket er i vekst og har i dag 320 aktive medlemmer, 14 lag i seriespill og 10 EasyBasket-lag. Vi har 11 treningsgrupper (etter alder og kjønn) med over 20 engasjerte trenere. Hvert lag har en lagleder som er bindeledd mellom foreldre, spillere og klubben. Bøler basket har sin hjemmearena i Bølerhallen. Se bolerbasket.no for å få et innblikk i klubbens aktiviteter.

Klubben har siden 2018 hatt egen daglig leder. Daglig leder rapporterer til styret. Styret består i dag av leder, nestleder, kasserer, sportslig ansvarlig, klubbutviklingsansvarlig, jenteprosjektansvarlig og hallansvarlig. Vi drifter Bølerhallen sammen med Bøler Håndball. Klubben benytter Tripletex regnskapssystem og har en egen regnskapsfører.

Arbeidsoppgavene til daglig leder vil bl.a. bestå av:

 • Ansvar for daglig drift av klubben
 • Være «hjertet» i klubben når det gjelder kommunikasjon og formidling av beskjeder
 • Medlemsservice og oppfølging og koordinering av frivillige
 • Koordinering og administrasjon av aktivitet i klubben, eksempelvis
  • Medlemsregisteret (inn og utmeldinger)
  • Medlems- og treningsavgifter
  • Dugnader
  • Kontaktperson ovenfor region mht. seriespill, påmelding av lag og innmelding av lagkontakter
 • Mottak, videresending og ev. føring og oppfølging av fakturaer, refusjoner og søknader om økonomisk støtte
 • Oppfølging av og støtte til lagkontaktene
 • Utsending av informasjon til medlemmene
 • Påmeldinger dommer og trenerkurs
 • Følge med på og videre distribuere informasjon fra forbund, region og idrettskrets
 • Rapportering til styret

Vi ser etter deg som:

 • Er målrettet, strukturert og løsningsorientert
 • Er god på kommunikasjon, både muntlig og skriftlig
 • Er opptatt av å skape gode relasjoner
 • Har engasjement for idrett og mennesker
 • Evner å motivere og inspirere de frivillige
 • Gjerne har bakgrunn fra idrettsmiljø og kjennskap til klubbdrift

Arbeidstiden vil variere i løpet av året etter nærmere avtale, men anslås å utgjøre om lag 20 % stilling på årsbasis. Lønn etter avtale.

Ønsket tiltredelse fra 3. januar 2024. Det vil bli gitt grundig opplæring av inneværende daglig leder.

Har du spørsmål om stillingen ta kontakt med styreleder Trond Nygaard på leder@bolerbasket.no eller 92 44 32 41. Skriftlig søknad og CV sendes til leder@bolerbasket.no innen 20. november 2023.