Bøler Basket og Corona-virus – oppdatert 11.03.20 kl. 17

NBBF har i dag besluttet å avlyse resten av kampene sesongen 2019/2020.
Kampene avlyses med umiddelbar virkning.

Bøler Basket avlyser inntil videre alle treninger.

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/viktig-informasjon-vedrorende-koronavirus/

https://www.oslo.kommune.no/helse-og-omsorg/koronavirus-informasjon-og-helsehjelp

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/