Basketskolen først i Norge til å ta NBBFs ferdighetsmerke.

Mandag 1. mars gjennomførte Bølers Basketskole  (1.-4. klasse), som de første i Norge, testen for første trinn av Norges Basketballforbunds nye ordning med «Ferdighetsmerker». Poenget med ferdighetsmerkene er å rette fokuset på basisferdighetene innen basketball, for de yngre aldersgruppene. Merkeordningen er ment å være et verktøy for å måle framgang, gi spillerne en mestringsfølelse og en følelse av at trening gir resultat.

Basketskolens 15 spillere har i en periode hatt et ekstra fokus på de øvelsene de skulle testes i på prøvedagen; Ballbehandling, pasninger, skuddteknikk, forsvar og grunnleggende spilleforståelse.

Tre trenerne fra klubben var invitert for å evaluere spillernes innsats, og de var veldig fornøyde med det de så. Og «coach Jørgen» var også veldig stolt av innsatsen til spillerne sine.

Etter endt ferdighetstest var det utdeling av Grønt Ferdighetsmerke til alle deltakerne, med stor applaus fra oppmøtte familiemedlemmer

Mer om NBBFS ferdighetsmerker:

https://www.basket.no/files/%7BCE3B94E2-F160-40F8-9FC5-E1868BB8F9C0%7D.pdf

Og her er en link til rapporten som ble sendt NBBF etter ferdighetstestene:

https://www.basket.no/t2.asp?p=35142&x=1&a=263100