U15 og oppover

 • Spilletid – 4 x 10 minutter.
 • Antall spillere på banen – fem spillere på banen fra hvert lag samtidig på fullstor basketplan.
 • Spilletid – ingen regel på hvor mye eller lite en spiller skal spille. En spiller kan stå på kampskjema uten å ha spilt en minutt. En annen spiller kan spille hele kampen uten å bytte. Dette er trenerens beslutt.
 • Bytte – får skje ved alle avblåsninger men må gå gjennom sekretariatet først.
 • Skritt – en spiller får kun a to skritt etter at han/hun har sprettet ballen for å score, hvis han/hun stopper opp etter to skritt blåser dommeren og andre laget får innkast. Hvis en spillere tar to skritt etter at ha sprettet ballen gjør denne spilleren en såkalt lay-up. Hvis en spillere tar noen skritt utenom dette blåser dommeren og det er andre lagets innkast. I basket må spillerne alltid sprette ballen når de skal løpe, ta skritt.
 • Dobbelsprett – Hvis en spillere har sprettet ballen og siden tatt den opp for å skyte eller passe kan han/hun ikke sprette igjen fordi da bålser dommeren for dobbelsprett og andre laget får innkast. Hvis en spillere har sprettet ballen og tatt den opp må han/hun passe eller skyte.
 • Linjene – en basketplan er oftest markert med røde eller vite linjer. Hvis en spiller som har ballen tråkker eller ballen rører linjen telles det som at ballen er ute, dommeren blåser og andre laget får et innkast.
 • Tilbakespill (backcourt) – Hvis ballen har passert over midtbanen for laget som er i angrep kan laget ikke passe eller sprette ballen over midtbanen og tilbake til egen planhalve igjen. Da blåser dommeren for tilbakespill og det er andre lagets innkast.
 • 24 sekunder – Et lag har totalt 24 sekunder på seg å score fra det at de fått ballen. Hvis et lag skyter og treffer ringen får de nye 14 sekunder. Hvis de ikke treffer ringen er det ikke nye sekunder. Hvis 24/14 sekunder har gått uten at laget har truffet ringen blåser dommeren og andre laget får innkast.
 • 14 sekunder – Innkast i angrepsfeltet etter foul og overtredelse, og samme lag som hadde kontroll skal ha innkastet; 24-sek-anlegget settes til 14 sek dersom det stod 13 sek eller mindre når ballen ble død, og ikke nye 24 dersom det stod 14 sek eller mer.
 • 8 sekunder – Et lag har kun 8 sekunder på seg å ta seg fra bakre halvbane og til den fremre. Hvis motstanderne slår ut ballen får ikke laget nye 8 sekunder. Kan kun få nye etter at det andre laget hatt kontroll overballen og første laget har tatt ballen tilbake. Hvis det har gått 8 sekunder og ballen er ikke over halvbanen blåser dommeren og andre laget får innkast.
 • 3 sekunder – Laget som er i angrep får ikke ha spillere som står innenfor 3 sekunder området i mer enn 3 sekunder med eller uten ball. Spillerne må gå utenfor det markerte området for de kan gå inn igjen. Da blåser dommeren og andre laget får innkast. 3-sekunder området er det markerte området under kurven ved straffekast linjen og ned til baselinjen.
 • Feil – I basket må spillerne jobbe med føttene for å finne en bra posisjon til å stoppe motstanderne. Hvis man slår/knuffer/feller eller en spiller som har ballen får man en feil. Spillere som knuffer/slår/feller en spiller som ikke har ballen kan også få en feil. En spiller kan maks ha 4 feil. Når en spiller får sin femte feil får denne ikke spille mer på den kampen. Da telles både angrepsfeil og forsvarfeil sammen.
 • Feil ved skuddforsøk – Om skuddet går i får det laget 2 poeng og laget som feilet får innkast. Poeng telles og feil legges til på feillisten for den enkelte spilleren.
 • Feil ute på banen – Feilen legges til på den enkelte spillerens feilliste og de som hadde ballen (ble feilet) får et innkast.
 • No charging zone – En halvsirkel under hver kurv markerer området der en angrepsspiller under visse forutetninger ikke får offensiv foul.
 • Angrepsfeil – Hvis en spillere som er i angrep og har ballen løper over en spiller som står stille i forsvar får angrepsspilleren en angrepsfeil. Den feilen legges til på listen for den enkelte spillerens feil. Spilleren som var i forsvar får da et innkast.
 • Teknisk feil – Når en spiller/trener kjefter/sier noe stygt til en motstander eller dommer kan man få en teknisk feil. Har en spiller/trener fått to teknisk feil må man gå fra banen, ergo får ikke være i hallen lenger. Andre laget får et straffekast + ballen ved innkast.
 • Avsiktlig feil/usportslig feil – en spiller som avsiktlig prøver å skade en annen spiller kan få en avsiktlig feil. Da har man spilt for hardt og vært ute etter å skade en annen spiller. Andre laget får to straffekast + ballen ved innkast.
 • Lagfeil – Et lag kan sammen kun ha 4 feil på en periode. Her telles alle de individuelle feilene som hver spiller har fått unntatt angrepsfeil. Hvis et lag sammen har 5 lagfeil eller flere får motstanderne alltid skyte to straffekast uansett hvor på banen disse feilene ble gjort.

Regelhåndboken for basket i Norge finner dere her:

https://basket.no/organisasjon/dokumenter/Documents/Offisielle%20spilleregler%20(pdf).pdf