Basketregler

Regler for basket på mini og micro nivå

 • Skritt – en spiller får kun a to skritt etter at han/hun har sprettet ballen for å score, hvis han/hun stopper opp etter to skritt blåser dommeren og andre laget får innkast. Hvis en spillere tar to skritt etter at ha sprettet ballen gjør denne spilleren en såkalt lay-up. Hvis en spillere tar noen skritt utenom dette blåser dommeren og det er andre lagets innkast. I basket må spillerne alltid sprette ballen når de skal løpe, ta skritt.
 • Dobbelsprett – Hvis en spillere har sprettet ballen og siden tatt den opp for å skyte eller passe kan han/hun ikke sprette igjen fordi da bålser dommeren for dobbelsprett og andre laget får innkast. Hvis en spillere har sprettet ballen og tatt den opp må han/hun passe eller skyte.
 • Linjene – en basketplan er oftest markert med røde eller vite linjer. Hvis en spiller som har ballen tråkker eller ballen rører linjen telles det som at ballen er ute, dommeren blåser og andre laget får et innkast.
 • Feil– I basket må spillerne jobbe med føttene for å finne en bra posisjon til å stoppe motstanderne. Hvis man slår/knuffer/feller eller en spiller som har ballen får man en feil. Spillere som knuffer/slår/feller en spiller som ikke har ballen kan også få en feil. En spiller kan maks ha 4 feil. Når en spiller får sin femte feil får denne ikke spille mer på den kampen. Da telles både angrepsfeil og forsvarfeil sammen.
  • Feil ved skuddforsøk – Om skuddet går i får det laget 2 poeng og laget som feilet får innkast. Poeng telles og feil legges til på feillisten for den enkelte spilleren.
  • Feil ute på banen – Feilen legges til på den enkelte spillerens feilliste og de som hadde ballen (ble feilet) får et innkast.
  • Angrepsfeil – Hvis en spillere som er i angrep og har ballen løper over en spiller som står stille i forsvar får angrepsspilleren en angrepsfeil. Den feilen legges til på listen for den enkelte spillerens feil. Spilleren som var i forsvar får da et innkast.
 • Teknisk feil – Når en spiller eller trener kjefter/sier noe stygt til en motstander eller dommer kan man få en teknisk feil. Har en spiller eller trener fått to teknisk feil må man gå fra banen. Får ikke være i hallen lenger.
 • Avsiktlig feil/usportslig feil – en spiller som avsiktlig prøver å skade en annen spiller kan få en avsiktlig feil. Da har man spilt for hardt og vært ute etter å skade en annen spiller.

Spesielle regler for mini og micro

 • Mini og Micro spiller med 4 spillere på banen.
 • Kamp tid er 4 x 7 minutter. Innbyttene får kun skje ved skadet spiller eller i fjerde periode. Innbyttene skjer ved en avblåsning.
 • Basket har fire perioder, de to første er en halvtid etter disse bytter man side og scorer på andre kurven de to siste periodene.
 • Den spilleren som spiller flest perioder kan kun spille én periode mer enn den spilleren som spiller færrest perioder.
 • Forbundstinget vedtok i april (2010) en ny regel angående holdt ball i minibasket.

Dette betyr at hvis en spillere holder ballen kan ikke en annen spillere komme og ta ballen ur hendene på den spilleren som allerede har ballen. Da blåser dommeren og spilleren som hadde ballen først får innkast.

 • Norges basketballforbund har 4 regler for foreldrene:
 • Minibasket er gøy!
 • Minibasket er likeverd!
 • Minibasket er mestring!
 • Minibasket er rent spill!

Regelhåndboken for basket i Norge finner dere her:

https://basket.no/organisasjon/dokumenter/Documents/Offisielle%20spilleregler%20(pdf).pdf

Legg igjen en kommentar