Årsmøtet utsatt til mandag 4.mars kl.19.00

Pga møtekollisjon har styret valgt å utsette årsmøtet til mandag 4. mars. Møtet starter kl.19.oo, i kantina i Bølerhallen. Vi sees!

. Åpning

  • godkjenning av innkalling
  • valg av ordstyrer
  • valg av referent
  • valg av to til å undertegne årsmøteprotokoll
  1. Beretning.
  2. Regnskap
  3. Valg av styremedlemmer. Leder + to styremedlemmer er på valg
  4. Valg av 2 revisor
  5. Innkommende forslag
  6. Avslutning

Frist for innkommende forslag er 20.  februar til leder nina.midtbruket@getmail.no

Vi hadde satt stor pris på tilbakemelding om hvem som kommer på årsmøtet, meld fra til lagleder eller direkte til leder

Hilsen

Styret i Bøler Basket

Legg igjen en kommentar