Årsmøte i Bøler Basket

Velkommen til tidenes første digitale årsmøte i Bøler Basket tirsdag 26. mai kl. 19:00!                

Pålogging via https://telenor.vijucloud.com/meet/15135260

Guest pin: 1331

Det blir mulig å delta på video for de som ønsker det. Styreleder vil innledningsvis informere om hvordan vi i praksis vil gjennomføre møtet inkl. info om stemmegivning osv.

Hilsen Styret!