Årsmøte i Bøler basket 21. mars 2024

Styret har fastsatt datoen for årsmøte i Bøler basket til 21. mars 2024.
Gjennomføringen av årsmøtet er fastslått i § 10 i Lov for Bøler basket.
Saker til behandling sendes til leder@bolerbasket.no innen 7. mars 2024.
Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet vil tilgjengeliggjøres på nettsidene til Bøler basket senest 15. mars 2024.