Styret og ansvarlige

Daglig leder er den primære kontaktpersonen i Bøler Basket, se kontaktinformasjon.

Styret

Leder Maria de Perlinghi leder@bolerbasket.no
Nestleder Siv Elise Olsen nestleder@bolerbasket.no
Økonomiansvarlig Zhiyang Jia kasserer@bolerbasket.no
Klubbutviklingsansvarlig Maja C. Øverby klubbutvikling@bolerbasket.no
Sportslig ansvarlig Morten Semmerud sport@bolerbasket.no
Styremedlem Are Silsand  
Hallansvarlig Thor Moldestad hall@bolerbasket.no

Kontaktpersoner

Sportslig leder Morten Semmerud 40039524
Daglig leder Bjørnar Holsæter 95176713
Kioskansvarlig Per Inge Øye Hansen 90091259
Kransekakeansvarlig Siri Jensrud  
Kakelotteriansvarlig Mari Boysen  
Webansvarlig    
Kontrollutvalget Ivan Rimstad (leder)  
Valgkomiteen Janus Hyldebrandt (leder)