Sekretariatsoppgaver

Ordinært sekretariat

Forberedelser

I ordinært sekretariat er det behov for følgende:
Personer: 2-3 personer
Utstyr:

  • Kampklokke (finnes i alle haller)

  • 24-sekunders klokke (dersom dere kun er to personer kan det avtales med dommerne at dette ikke benyttes)

  • iPad med internett

  • Retningspil

  • 3 stoler og 1 bord for sekretariatet

  • 2 stoler på hver side av sekretariatbordet: innbytterstoler

Ansvarsfordeling under kamp

1. Sekretær (iPad):

 • Alt her foregår digitalt via Live kampskjema
 • Trener eller lagleder må logge seg på Turneringsadmin (ta.nif.no) for å få tilgang til Liveskjema. 

2. Tidtaker (kampklokke og retningspil).

 • Start/stopp av tid. Tiden starter når en spiller på banen først berører ballen. Klokken stoppes hver gang dommeren blåser i fløyta.
 • Føring av poeng på tavle i hall (knapp på kampklokka)
 • Føring av time-out (knapp på kampklokka)
 • Føring av lagfeil (knapp på kampklokka)
 • Styring av retningspil
  • Kampen starter med hoppball og laget som IKKE vinner hoppball har «krav» på ballen i neste hoppballsituasjon – dette signaliseres med retningspilen.
  • For at et lag skal få ball i neste hoppballsituasjon må pilen peke i samme retning som spillretningen til laget som har krav på ballen.
 • Dommertegn man må forholde seg til:
  • Scoring – 1p/2p/3p (legg til poeng på tavla)
  • Feil – stopp tida (knapp på klokka)
  • Stopp i spillet – stopp tida (knapp på klokka)
  • Start tiden – knapp på klokka
  • Time out – knapp på klokka
  • Hoppball – snu retningspil etter hoppballsituasjonen

3. Skuddklokkeoperatør (24-sekundsklokke):

 • Start/stopp av 24-sekundersklokka (heretter referert til som 24s)
  • Tiden starter når en spiller på banen først berører ballen og/eller ved dommertegn (se over).
  • Klokken stoppes hver gang dommeren blåser i fløyta.
 • Man gjør 1 av følgende 3 ting med 24s:
  • Starter/stopper 24s.
  • Restarter tiden til nye 24 sekunder.
  • Restarter tiden til nye 14 sekunder.
 • Nye 24 sekund fås når:
  • Laget får tak i, eller er tildelt, ballen i sitt forsvarsfelt.
 • Nye 14 sekund fås når:
  • Laget får tak i, eller er tildelt, ballen i sitt angrepsfelt.
  • Ballen treffer kurven (ikke plata).
 • Man stopper tiden (uten endring) når:
  • Ballen går ut og samme lag beholder ball
  • Ved en feil på forsvarslaget – såfremt 24s viser med enn 14 s igjen av angrepet.
  • Alltid når dommeren blåser
 • Man starter klokken når:
  • Noen på spillebanen berører ballen
  • Ved dommertegn.

Sekretariat Easybasket

Forberedelser

I EasyBasket er det behov for følgende:
Personer: 1-2 personer
Utstyr:

 • Kampklokke (finnes i alle haller)
 • Ett kampskjema og en penn
 • 2 stoler og 1 bord for sekretariatet
 • 2 stoler på hver side av sekretariatbordet: innbytterstoler

Oppgaver under kamp

 • Krysse av poeng på kampskjema (papir)
 • Poeng vises ikke til spillerne
 • Krysse av for spilte perioder
 • Spilleren som spiller mest kan ikke spille mer enn maksimalt én (1) periode mer enn spilleren som spiller minst.
 • Klokken startes og løper (trenger ikke stoppes underveis).