Om seksuell trakassering og overgrep i idretten.

På bakgrunn av de hendelsene og diskusjonene vi har hatt i det offetlige rom de siste månedene når det gjelder seksuell trakassering er det på sin plass å vise til vedtak fra Idrettstyret gjort i september 2010. Retningslinjene fra Norsk Idrettsforbund når det gjelder disse spørsmålene vil ligge som et fast pkt. under «Klubben» , på nettsida framover.

Vedtak av Idrettsstyret, gjort i september 2010:
«Seksuelle overgrep og seksuell trakassering er totalt uforenlig med idrettens verdier. Det er nulltoleranse for diskriminering og trakassering uansett kjønn, etnisk bakgrunn, livssyn, seksuell orientering og funksjonshemming i norsk idrett. Det er et viktig mål å utvikle toleranse og forståelse og å skape erkjennelse av menneskers likeverd for å unngå diskriminering, trakassering og hets. Alle i idretten bør jobbe for å etablere trygge miljøer og en trygg atmosfære for både barn, unge og voksne. Voksne må respektere utøvernes personlige rom og aldri overskride grensene for akseptabel oppførsel.

Med seksuell trakassering menes uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den oppmerksomheten rammer. Med seksuelle overgrep menes å lure eller påtvinge et annet menneske seksualitet som det ikke ønsker, eller er utviklingsmessig i stand til å gi sitt samtykke til.»

De konkrete retningslinjene Norges Idrettsforbund har utarbeidet på dette område ligger under menypunktet «Mot seksuell trakassering». Der finner du også mer stoff fra NIF angående dette spørsmålet.