Se ny oversikt over fordeling av kiosk og hallvakter på kampdager for vårhalvåret 2016. Se  pkt. "Drift" under menypunktet Klubben.