Medlemskontingent og treneravgift

Medlemskontingenten gjelder per kalenderår, og du er registrert som medlem fra den dagen kontingenten er betalt. Medlemskontingenten i Bøler Basket er for tiden på kr 250. Denne må alle som er medlemmer betale, dvs spillere, styremedlemmer, nøkkelressurser, støttemedlemmer og andre som er innmeldt i klubben. Alle som vil ha stemmerett på årsmøtet må være registrert som medlem.

I tillegg til medlemskontingenten tilkommer en treningsavgift for spillere. Denne er med på å dekke utgifter klubben har til drakter og annet utstyr, trenere, påmelding til seriespill, klubbdrift og mye annet. Følgende satser gjelder for sesongen 2024/2025:

Spillere født 2015 eller senere:            1600,-

Spillere født 2013 eller 2014:               2000,-

Spillere født 2012 eller tidligere:          2600,-

Mosjonistbasket:                                     800,-

Medlemskontingenten og treningsavgiften faktureres av klubben og kommer på èn samlet faktura. Bruk opplysningene mottatt på faktura når du betaler. For øvrig anbefales det å betale på Min Idrett eller Min Idrett-appen (Android/IOS).

Spillere må i tillegg betale spillerlisens til Norges Basketballforbund fra de fyller 13 år. Dette gjelder også fra de fyller 13 år i løpet av sesongen. Lisensens størrelse avhenger av alder. Det kommer en egen faktura når det gjelder lisens, som også kan betales på Min Idrett, Min Idrett-appen (Android/IOS) eller Min Basket-appen (Android/IOS). Lisensen skal ikke innbetales til Bøler Baskets konto.