Medlemsavgift

Medlemskontingenten i Bøler Basket er for tiden på kr 100,-. Denne må alle som er medlemmer betale, dvs spillere, styremedlemmer, nøkkelressurser og andre som er innmeldt i klubben. PS! Alle som vil ha stemmerett på årsmøte må være registrert som medlem.

I tillegg til medlemskontingenten tilkommer en treningsavgift for spillere. Denne er med på å dekke utgifter klubben har til drakter og annet utstyr, trenere, påmelding til seriespill og mye annet. På siste årsmøte ble følgende satser vedtatt:

Spillere født 2011 eller senere:            1200,-

Spillere født 2009 eller 2010:               1600,-

Spillere født 2008 eller  før:                 2200,-

Mosjonistbasket:                                     600,-

Medlemskontingent og treningsavgift faktureres av klubben og kommer på èn samlet faktura. Bruk opplysningene mottatt på faktura når du betaler. For øvrig anbefales det å betale via Min Idrett appen.

NB! Spillere som i løpet av sesongen fyller 13 må i tillegg betale spillerlisens til Norges Basketballforbund. Lisensens størrelse avhenger av alder. Lisens skal ikke innbetales til Bøler Baskets konto. Det kommer en egen faktura når det gjelder lisens.