Klubbhåndbok for Bøler Basket

Klubbhåndboka skal svare på de viktigste spørsmålene om Bøler Basket, og skal gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt i klubben. Den skal sikre at det er kontinuitet i det som bestemmes og gjøres.

Klubbhåndboka er utarbeidet og vedtatt av styret. Klubbhåndboka skal oppdateres jevnlig, etter innspill fra komiteer, utvalg, trenere, utøvere og foreldre i klubben. Håndboka er et arbeidsverktøy for alle medlemmer, spillere, foreldre, styret, komiteer, utvalg, ansatte, trenere og dommere i klubben vår.

Håndboka skal benyttes til å forstå og kommunisere hva som er viktig i Bøler Basket, hvilken klubb vi er, hva vi skal oppnå, hva vi tilbyr, og hvordan vi gjør ting.

Klubbhåndboka for Bøler Basket kan lastes ned her: Klubbhåndbok for Bøler Basket