Invitasjon til Ammerud Open 2016, 29. april – 1. mai

Ammerud Basket inviterer til Ammerud Open 2016. Vi inviterer til Ammerud Open 2016 som avholdes helgen 29. april til 01. mai. I år som tidligere år er fokus for vår turnering på de aller yngste. Apalløkka Idrettshall med sine fire tilgjengelige baner er base for turneringen også denne gangen. Alle lag som deltar får spille minst tre kamper.

Påmeldingsfrist 25. mars 2016.

Vi tilbyr gunstig overnatting på Thon Hotel Linne, samt transport kort. Se vedlagte info med priser og veibeskrivelser.

Ammerud Open 2016
Dato: 29. april – 01. mai
Sted: Apalløkka Idrettshall

Vi tilbyr turneringsspill i følgende klasser:

  • Gutter/Jenter født 06-07
  • Gutter/Jenter født 05
  • Gutter/Jenter født 04
  • Gutter/Jenter født 03
  • Gutter/Jenter født 02

Er det tilstrekkelig antall lag som melder seg på så vil vi tilby turneringsspill i singelårsklasser. Hvis ikke, kan det være aktuelt å slå sammen noen klasser.

I klassene 06-07 og 05vil turneringsspillet prøves å gjennomføres på en dag, mens i det vil trolig vil bli spill over to dager i de andre klassene.

Oppsettet vil bli forsøkt tilpasset etter ønsker som meldes inn til oss.
Premiering:
Alle spillere i klassene 04-07 får medaljer. I klassene smågutter/-jenter 02 og 03 er det premier til de tre beste lagene.

Påmelding:

Påmelding sendes innen 25.mars til ammerudbasket1970@gmail.com

Kontaktadressen for turneringen er elbjerkn@broadpark.no  v/Elisabeth Bjerknæs (mobil 4087 1287)
Påmeldingen skal inneholde:

  • Klubbnavn                               
  • Hvilken klasse laget ønsker å delta i
  • Kontaktperson for laget
  • Mobil til kontaktperson
  • E-mail til kontaktperson

Påmeldingsgebyr pr. lag:
kr. 1.950,- i klassene G/J 02 og 03
Kr. 1.750,- i klassene G/J 04 – 07

Beløpet betales til konto 1600.40.16835

NB! Påmeldingen blir ikke registrert før startkontingent er betalt. Husk å merke innbetalingen med klubb og klasse