Om Bøler Basket

Bøler Basket ble stiftet i 1996 og er en frivillig organisasjon, drevet med frivillig arbeidsinnsats og dugnad. Bøler Basket vil bidra til å spre glede og entusiasme rundt det å spille basketball, og gjennom det skape et trygt miljø for barn, ungdom og voksne på Bøler og omegn. Bøler Basket jobber for å kunne gi et tilbud til begge kjønn i aldersgruppa fra 8–18 år, og har også lag for voksne kvinner og menn. Bøler Basket ønsker å skape et miljø preget av lek, mestring og trygghet for barn og ungdom, gjennom å spre gleden av å spille basketball.
Vårt motto er: Bøler Basket – for fellesskap og spilleglede!

 • Vår visjon er «Basket for alle». Vi har tilbud stort sett for alle årsklasser fra 8 år og opp. Vi ønsker å holde kontingent og treningsavgift på et nivå som gjør det mulig for flest mulig å delta.
 • Vi har også arrangementer som er gratis og åpne også for de som ikke er medlemmer hos oss: Åpen Hall på fredager og gratis vinter/høstferiebasket.
 • Hvert år arrangerer vi Sommerbasket den første uka i sommerferien, noe som har vært en stor suksess.
 • Våre trenere er en fin miks av yngre trenere fra egne rekker, noen foreldretrenere og noen utenfra.
 • Vi deltar i seriespilll, EasyBasket, EasyBasketChallenge, Regionsmesterskap og Norgesmesterskap.
 • Mange av våre lag har tradisjon med å dra på utenlandscuper (f.eks. Skövde, Göteborg).
 • Vi ønsker å være en «familieklubb».
 • Hvert år arrangerer vi en internturnering i romjula der hele familien kan være med.
 • Vi har en sportsplan som er tuftet på barneidrettsreglene til Norges idrettsforbund.
 • Selv om bredde er viktig for oss har vi også elitesatsing der det er behov, og vi har hatt flere spillere på ungdomslandslag og seniorlandslag de siste årene.
 • Vi trener i Bølerhallen, andre flerbrukshaller i nærheten og skoler i nærområdet.