Styret i Bøler Basket innkaller til ekstraordinært årsmøte mandag 17. oktober kl.19.15, i Bøler Flerbrukshall

Agenda:

-Valg av to revisorer (forslag fra Valgkomiteen foreligger)

 

Vel møtt!