DAGSORDEN

1.   Åpning av årsmøtet, inkl. valg av møteleder og referent, samt godkjenning av innkalling og dagsorden

3.   Styrets årsberetning for 2014

4.   Regnskap for 2014

5.   Saker til behandling

- Vedtekter

- Retningslinjer økonomisk støtte

- Visjon og motto

- Forslag om godtgjørelse til tillitsvalgte

6.   Fastsettelse av kontingenter for sesongen 2015/2016

7.   Budsjett for sesongen 2015/2016

8.   Valg av styre, revisor og valgkomité

 

Årsmøtedokumenter;  beretning, regnskap, forslag etc., kan lastes ned her.