Høring: Utkast til Klubbhåndbok for Bøler basket

Styret har utarbeidet et utkast til en klubbhåndbok som vi ønsker innspill på!

Klubbhåndboka skal beskrive hva som er viktig i Bøler basket, hvilken klubb vi er, hva vi skal oppnå, hva vi tilbyr og hvordan vi gjør ting.

For at kartet stemmer med terrenget, og at vi er enige om de grunnleggende tingene, ønsker vi innspill fra alle dere i komiteer og utvalg, trenere, spillere, foreldre og andre med tilknytning til klubben.

Frist for innspill: Mandag 15. januar 2024

Innspill mottas enten som forslag til endringer i dokumentet i Dropbox (for de som har tilgang der), eller sende innspill per epost til leder@bolerbasket.no.

Dersom dere ikke har tilgang til Dropbox-kontoen kan dokumentet lastes ned her.

På vegne av styret i klubben,
Trond Nygaard
styreleder