Hils på den nye basketsjefen på Bøler!

Gratulerer som ny leder i Bøler Basket, Kjersti Rimstad! Hvem er du og hvordan var det du kom i kontakt med Bøler Basket?
Takk. Benytter anledningen til å takke for tilliten fra valgkomitéen og klubben. Jeg har to gutter på 9 og 12 og jobber som lege på Kvinneklinikken AHUS. Jeg er opprinnelig fra Stovner, har for det meste bodd i Oslo og flytta til Bøler i 2009. Jeg dreiv med jazzballett og speiding som ung. Har m.a.o. ikke basket erfaring selv, men er i full gang med opplæring både i klubbdrift og basket. Guttene våre startet begge i Bøler Basket høsten 2018. Jeg ble lagleder for G10 høsten 2019, og mannen min hjelper til med  Bøler kiosken. Vi har m.a.o. blitt en basket familie.

Vi regner med at Valgkomiteen var tett på for å overtale deg til å ta vervet som leder, men hva var det som gjorde at du fant ut at du skulle slå til på det strålende tilbudet?
For det første er det fint å bidra i en klubb som barna trives i, uansett hvilken rolle man har. Jeg bli lett engasjert og har lett for å si ja, så det tenker jeg valgkomiteen har lagt merke til. Hele familien opplever at vi blir tatt godt i mot i klubben. Som gammel speider synes jeg det er spennende å være med i barne- og ungdoms arbeid, og som lege er jeg opptatt av folkehelse generelt. Der er barne- og ungdomsidrett viktig. Jeg er opptatt av å få til at alle skal med- noe som er slagord i klubben. Bøler Basket skal passe både for de som trenger et miljø og et sted å trene, óg de som ønsker å nå langt innen basket. Ikke alltid like lett å kombinere, men spennende å jobbe med. Heldigvis er det flinke folk fra det tidligere styret som blir med videre, noe som er en viktig årsak til at jeg valgte å si ja til lederjobben som relativt fersk i klubben. 

-Pga. Korona-situasjonen så ble jo årets årsmøtet utsatt til slutten av mai, sånn sett så er du jo helt i starten på lederjobben. Nå er heldigvis Bøler Basket velsignet med ganske mange ildsjeler, som er aktive på sine områder, enten de enkelte lagene eller forskjellige oppgaver i klubben. Føler du at du begynner å få litt oversikt over hva som skjer i klubben på de forskjellige områdene?
Ja, jeg har ihvertfall rukket å få inntrykk av en del områder. Det er stor aktivitet i klubben vår, også opp mot og i sommerferien. Korona regler rundt Sommerbasket ble f.eks. avgjort kort tid før oppstart. Da er det flott å se at både trenere og frivillige stiller opp, selv med raske regelendringer.
 
-Har du gjort deg opp noen tanker om hva du vil prioritere å gjøre selv som leder i klubben?
I starten vil jeg bruke mest tid til å bli kjent med de oppgavene styret har. Generelt tenker jeg å prøve å være tilgjengelig- både for styret og klubben. Det er spillerne og trenerne med deres familier som kjenner best hva klubben er god på, og hva vi bør jobbe med. For å få til gode og varige endringer i klubben må alle være med. 

-Har du noen oppfordring å komme med tilslutt?
Ta kontakt med oss i styret hvis dere har spørsmål, ris eller ros. Flott at mange engasjerer seg i klubben, det er alltid rom for flere!