Forberedelser til kioskvakten

I helgene når det spilles kamper i Bølerhallen, drifter klubben en kiosk i tillegg til hallvakt. Dette omtales som «kioskvakten». Dette betyr at laget som er satt opp som kioskvakt, både skal stå i kiosken og ha hallvakt.

I tillegg har laget ansvar for å ta med vaffelrøre, bake kake /ta med påsmurte rundstykker til kiosken. Dette må forberedes på forhånd. Det anbefales å dele opp denne vakten i mindre oppgaver. Som hallvakt, kioskvakt, lage vaffelrøre og bake kake/smøre rundstykker.

Kioskutvalget har laget en god og detaljert sjekkliste for hvordan vakten skal gjennomføres. Det er ofte smart (hvis man kan) å sette en ny og erfaren hall/kioskvakt sammen.

Klubben har en egen oppskrift for vaffelrøre som det lønner seg å følge.