Hallvakter/kioskdrift

På denne siden ligger det oversikter over kiosk- og hallvakter .

For at klubben skal ha mulighet til å utvikles i positiv retning er vi avhengig av at medlemmer i klubben er med på litt dugnadsarbeid. Dette innebærer at de forskjellige lagene har ansvaret for at de har personer som kan stå i kiosken de helgene det spesifikke laget er satt opp, og at det er personer som kan jobbe som tilsynsvakt i hallen når det pågår trening. Hvis det er noen spørsmål angående dette så ta kontakt.

Her er hallvaktinstruksen for Bølerhallen.

Hallvakt (2019/2020)

Dette er hallvaktene som er fordelt ut sesongen 2019/2020, f.o.m. sesongstart. Sesongen sett under ett er vaktene fordelt etter antall spillere pr. lag/treningsgruppe.

uke nr.Dag/ datoTidsromLagAnsvarlig lagkontakt
46tirsdag 12.1115.45-19.30Gutter 04 GulHilde Solli 975 20 545
19.30-23.00Gutter 04 GulHilde Solli 975 20 545
torsdag 14.1115.45-19.30Gutter 04 GulHilde Solli 975 20 545
19.30-23.001M/3MTrine Herstad 476 59 097
fredag 15.1115.45- 20.00Gutter 04 GulHilde Solli 975 20 545
47tirsdag 19.1115.45-19.30Jenter 06/07Håkon Røed 982 25 701
19.30-23.00Jenter 06/07Håkon Røed 982 25 701
torsdag 21.1115.45-19.30Jenter 06/07Håkon Røed 982 25 701
19.30-23.001M/3MTrine Herstad 476 59 097
48tirsdag 26.1115.45-19.30Jenter19/2KArve Ottersen 476 21 546
19.30-23.00Jenter19/2KArve Ottersen 476 21 546
torsdag 28.1115.45-19.30Jenter19/2KArve Ottersen 476 21 546
19.30-23.001M/3MTrine Herstad 476 59 097
fredag 29.1115.45- 20.00Jenter19/2KArve Ottersen 476 21 546
49tirsdag 03.1215.45-19.30Gutter 05Steinar Wågsæther 922 99 330
19.30-23.00Gutter 05Steinar Wågsæther 922 99 330
torsdag 05.1215.45-19.30Gutter 05Steinar Wågsæther 922 99 330
19.30-23.001M/3MTrine Herstad 476 59 097
50tirsdag 10.1215.45-19.30Gutter 06/07Bjørnar Holsæter 951 76 713
19.30-23.00Gutter 06/07Bjørnar Holsæter 951 76 713
torsdag 12.1215.45-19.30Gutter 06/07Bjørnar Holsæter 951 76 713
19.30-23.001M/3MTrine Herstad 476 59 097
fredag 13.1215.45- 20.00Gutter 06/07Bjørnar Holsæter 951 76 713
51tirsdag 17.1215.45-19.30Gutter 08Siv E. Olsen 936 71 530
19.30-23.00Gutter 08Siv E. Olsen 936 71 530
torsdag 19.1215.45-19.30Gutter 08Siv E. Olsen 936 71 530
19.30-23.001M/3MTrine Herstad 476 59 097
52tirsdag 24.12Juleferie/stengt
torsdag 26.12Juleferie/stengt
fredag 27.12Juleferie/stengt
1tirsdag 31.12Juleferie/stengt
torsdag 02.0115.45-19.30Jenter 06/07Håkon Røed 982 25 701
19.30-23.001M/3MTrine Herstad 476 59 097
2tirsdag 07.0115.45-19.30Gutter 09/10Kjersti Rimstad 481 59 564
19.30-23.00Gutter 09/10Kjersti Rimstad 481 59 564
torsdag 09.0115.45-19.30Gutter 09/10Kjersti Rimstad 481 59 564
19.30-23.001M/3MTrine Herstad 476 59 097
fredag 10.0115.45- 20.00Gutter 09/10Kjersti Rimstad 481 59 564
3tirsdag 14.0115.45-19.30Gutter 04 GrønnHilde Solli 975 20 545
19.30-23.00Gutter 04 GrønnHilde Solli 975 20 545
torsdag 16.0115.45-19.30Gutter 04 GrønnHilde Solli 975 20 545
19.30-23.001M/3MTrine Herstad 476 59 097
4tirsdag 21.0115.45-19.30Gutter 04 GulHilde Solli 975 20 545
19.30-23.00Gutter 04 GulHilde Solli 975 20 545
torsdag 23.0115.45-19.30Gutter 04 GulHilde Solli 975 20 545
19.30-23.001M/3MTrine Herstad 476 59 097
fredag 24.0115.45- 20.00Gutter 04 GulHilde Solli 975 20 545
5tirsdag 28.0115.45-19.30Gutter 08Siv E. Olsen 936 71 530
19.30-23.00Gutter 08Siv E. Olsen 936 71 530
torsdag 30.0115.45-19.30Gutter 08Siv E. Olsen 936 71 530
19.30-23.001M/3MTrine Herstad 476 59 097
6tirsdag 04.0215.45-19.30Jenter 08/10Tone Ullern 944 83 011
19.30-23.00Jenter 08/10Tone Ullern 944 83 011
torsdag 06.0215.45-19.30Jenter 08/10Tone Ullern 944 83 011
19.30-23.001M/3MTrine Herstad 476 59 097
fredag 07.0215.45- 20.00Jenter 08/10Tone Ullern 944 83 011
7tirsdag 11.0215.45-19.30Gutter 06/07Bjørnar Holsæter 951 76 713
19.30-23.00Gutter 06/07Bjørnar Holsæter 951 76 713
torsdag 13.0215.45-19.30Gutter 06/07Bjørnar Holsæter 951 76 713
19.30-23.001M/3MTrine Herstad 476 59 097
8tirsdag 18.02vinterferie/stengt
torsdag 20.02vinterferie/stengt
fredag 21.02vinterferie/stengt
9tirsdag 25.0215.45-19.30Gutter 08Siv E. Olsen 936 71 530
19.30-23.00Gutter 08Siv E. Olsen 936 71 530
torsdag 27.0215.45-19.30Gutter 08Siv E. Olsen 936 71 530
19.30-23.001M/3MTrine Herstad 476 59 097
10tirsdag 03.0315.45-19.30Gutter 04 GrønnHilde Solli 975 20 545
19.30-23.00Gutter 04 GrønnHilde Solli 975 20 545
torsdag 05.0315.45-19.30Gutter 04 GrønnHilde Solli 975 20 545
19.30-23.001M/3MTrine Herstad 476 59 097
fredag 06.0315.45- 20.00Gutter 04 GrønnHilde Solli 975 20 545
11tirsdag 10.0315.45-19.30Jenter 19/2KArve Ottersen 476 21 546
19.30-23.00Jenter 19/2KArve Ottersen 476 21 546
torsdag 12.0315.45-19.30Jenter 19/2KArve Ottersen 476 21 546
19.30-23.001M/3MTrine Herstad 476 59 097
12tirsdag 17.0315.45-19.30Gutter 08Siv E. Olsen 936 71 530
19.30-23.00Gutter 08Siv E. Olsen 936 71 530
torsdag 19.0315.45-19.30Gutter 08Siv E. Olsen 936 71 530
19.30-23.001M/3MTrine Herstad 476 59 097
fredag 20.0315.45- 20.00Gutter 08Siv E. Olsen 936 71 530
13tirsdag 24.0315.45-19.30Jenter 08/10Tone Ullern 944 83 011
19.30-23.00Jenter 08/10Tone Ullern 944 83 011
torsdag 26.0315.45-19.30Jenter 08/10Tone Ullern 944 83 011
19.30-23.001M/3MTrine Herstad 476 59 097
14tirsdag 31.0315.45-19.30Gutter 05Steinar Wågsæther 922 99 330
19.30-23.00Gutter 05Steinar Wågsæther 922 99 330
torsdag 02.0415.45-19.30Gutter 05Steinar Wågsæther 922 99 330
19.30-23.001M/3MTrine Herstad 476 59 097
fredag 03.0415.45- 20.00Gutter 05Steinar Wågsæther 922 99 330
15tirsdag 07.04påskeferie/stengt
torsdag 09.04påskeferie/stengt
16tirsdag 14.0415.45-19.30Gutter 06/07Bjørnar Holsæter 951 76 713
19.30-23.00Gutter 06/07Bjørnar Holsæter 951 76 713
torsdag 16.0415.45-19.30Gutter 06/07Bjørnar Holsæter 951 76 713
19.30-23.001M/3MTrine Herstad 476 59 097
fredag 17.0415.45- 20.00Gutter 06/07Bjørnar Holsæter 951 76 713
17tirsdag 21.0415.45-19.30Jenter 06/07Håkon Røed 982 25 701
19.30-23.00Jenter 06/07Håkon Røed 982 25 701
torsdag 23.0415.45-19.30Jenter 06/07Håkon Røed 982 25 701
19.30-23.001M/3MTrine Herstad 476 59 097
18tirsdag 28.0415.45-19.30Jenter 04/05Ronny Lie Solbakken 901 03 760
19.30-23.00Jenter 04/05Ronny Lie Solbakken 901 03 760
torsdag 30.0415.45-19.30Jenter 04/05Ronny Lie Solbakken 901 03 760
19.30-23.001M/3MTrine Herstad 476 59 097
fredag 01.0515.45- 20.00Stengt
19tirsdag 05.0515.45-19.30Jenter 08/10Tone Ullern 944 83 011
19.30-23.00Jenter 08/10Tone Ullern 944 83 011
torsdag 07.0515.45-19.30Jenter 08/10Tone Ullern 944 83 011
19.30-23.001M/3MTrine Herstad 476 59 097
20tirsdag 12.0515.45-19.30Gutter 04 GrønnHilde Solli 975 20 545
19.30-23.00Gutter 04 GrønnHilde Solli 975 20 545
torsdag 14.0515.45-19.30Gutter 04 GulHilde Solli 975 20 545
19.30-23.001M/3MTrine Herstad 476 59 097
fredag 15.0515.45- 20.00Gutter 04 GulHilde Solli 975 20 545
21tirsdag 19.0515.45-19.30Gutter 08Siv E. Olsen 936 71 530
19.30-23.00Gutter 08Siv E. Olsen 936 71 530
torsdag 21.0515.45-19.30Stengt
19.30-23.00Stengt
22tirsdag 26.0515.45-19.30Gutter 06/07Bjørnar Holsæter 951 76 713
19.30-23.00Gutter 06/07Bjørnar Holsæter 951 76 713
torsdag 28.0515.45-19.30Gutter 06/07Bjørnar Holsæter 951 76 713
19.30-23.001M/3MTrine Herstad 476 59 097
fredag 29.0515.45- 20.00Gutter 06/07Bjørnar Holsæter 951 76 713

Hallvakt på "Innebandy-søndager" (2019/2020)

Dette er hallvakter mens det spilles innebandykamper i Bølerhallen på søndager. Det er ingen kioskdrift på disse dagene. Kamptidspunktene kan endre seg, så sjekk banedagbok fredagen før (spør Ida).

Søndag/ datoTidsrom kl.Ansv. LagLagkontakt m/telefonnr.
24.11.201909.00-21.00G05Steinar Wågsæther 922 99 330
08.12.201909.00-21.00G09/10Kjersti Rimstad 481 59 564
05.01.201909.00-21.001M/3MTrine Herstad 476 59 097
26.01.201909.00-21.00J06/07Håkon Røed 982 25 701
09.02.201909.00-21.00J192KArve Ottersen 476 21 546
08.03.201908.30-21.00G04 GulHilde Solli 975 20 545
22.03.201909.00-21.00G06/07Bjørn Holsæter 951 76 713

Kioskvakter (2019/2020)

Serieoppsettet kan endre seg utover i sesongen (f.eks. hvis lag blir trukket), så det kan bli endringer - sjekk oppsettet noen dager i forveien for endelige kamptider.

DatoTidsromKioskansvarlig lagLagkontakt + telefon
17.11.201918.30-21.301MTrine Herstad 476 59 097
23.11.201908.30-13.00Gutter 08Siv Elise Olsen 936 71 530
23.11.201913.00-19.00Jenter 19/2KArve Ottersen 476 21 546
24.11.2019EasyBasket BrynsengJenter 08/10Tove Sørgjerde 918 51 817
30.11.201908.00-21.00Gutter 06/07Bjørn Holsæter 951 76 713
07.12.201912.30-21.30Jenter 04/05Ronny Lie Solbakken 901 03 760
14.12.201910.30-16.00Gutter 06/07Bjørn Holsæter 951 76 713
04.01.202009.30-16.30Jenter 04/05Ronny Lie Solbakken 901 03 760
04.01.202016.30-20.00Jenter 06/07Håkon Røed 982 25 701
12.01.202014.00-21.00Jenter 19/2KArve Ottersen 476 21 546
18.01.202008.00-19.30Gutter 06/07Bjørn Holsæter 951 76 713
23.01.202020.00-23.001MTrine Herstad 476 59 097
01.02.202008.00-13.00Gutter 08Siv Elise Olsen 936 71 530
01.02.202013.00-18.00
Gutter 04 GrønnHilde Solli 975 20 545
08.02.202008.00-19.30Gutter 06/07Bjørn Holsæter 951 76 713
29.02.202008.00-13.00Gutter 05Steinar Wågsæther 922 99 330
29.02.202013.00-21.00Gutter 04 GulHilde Solli 975 20 545
07.03.202012.30-21.30Gutter 06/07Bjørn Holsæter 951 76 713
14.03.202009.30-19.30Gutter 04 GulHilde Solli 975 20 545
21.03.202008.00-16.00Jenter 04/05Ronny Lie Solbakken 901 03 760
21.03.202016.00-21.00Gutter 02Arnstein Sande 474 46 567
22.03.2019EasyBasket BrynsengGutter 10Kjersti Rimstad 481 59 564
28.03.202012.30-16.30Jenter 19/2KArve Ottersen 476 21 546
18.04.2020EasyBasket BrynsengGutter 08/09Siv Elise Olsen 936 71 530

BASKET FOR ALLE

Bøler Basket vil bidra til å spre glede og entusiasme rundt det å spille basketball, og gjennom det skape et trygt idrettsmiljø på Bøler.

Abonner på vårt nyhetsbrev

Støtt Bøler Basket!

Arkiv

LOGG INN